V prvním modelu využívám takzvaný fotoluminiscenční pigment, který díky nasvícení pomocí denního světla vyzařuje měkké světlo po dobu dvanácti hodin ve tmě.
Tuto vlastnost zde využívám v částech ohybů a měním tím kompozici celého objektu ve tmě.
Druhý model, jsem v některých částech vystříbřila, čímž jsem chtěla docílit přenesení okolního prostředí na obvod modelu. Zde můžeme říci, že člověk se tak při přiblížení k objektu stává jeho součástí.
Two arcs

ručně ohýbané simaxové trubice

Jedná se o model v podobě světelného objektu z ručně ohýbaných simaxových trubic.

Práce vychází ze dvou velikostí oblouků/ohybů, které zrcadlím, otáčím a spojuji do jedné křivky pomocí kovových spojníků.
Každý z modelů se skládá z osmi ohybů, které jsou po čtyřech obloucích spojeny v jeden tvar a poté vsazeny k sobě. Tím umožňuji variabilitu objektu a další možnosti uspořádání
oblouků.

Hlavním tématem této práce je kompozice a její změna prostřednictvím světla či za pomoci volného variabilního sestavení.
EN