Interaktivní světelná instalace

je založena na tématu vědomí a reflexivity. Odráží proud myšlenek a rozhodnutí, jež ovlivňují náš život a udávají mu směr, kterým se vydáváme.

Rozhodnutí, kterým směrem daný objekt, skleněnou kouli, rozhoupeme se nám na dráze reflektuje pomocí světelné animace.

Sklo v této práci pojímám netradičním způsobem. Nevnímám ho jako materiál na, který bychom se měli pouze dívat a obdivovat jej pro jeho vlastnosti. Naopak jej stavím do situace, kdy chci, aby se ho lidé dotýkali a použili jako nástroj k prožití něčeho výjimečného.

Interaktivní instalace je aktuální, žije budoucností v přítomnosti.

Foto: Filip Švácha