Odrazit a rozhoupat!

Projekt „Odrazit a rozhoupat!“ značí kinetické objekty obsahující fotoluminiscenční pigment. Jedná se o interaktivní instalaci, díky níž se snažím přenést abstrakci, emoce a cit pomocí světla a pohybu.

Zaměřuji se na vnímání, co se týče kompozice, barev, tvarů či prostředí, v němž se právě nacházíme. Klíčovým momentem je zde samotný fakt, že objekty jsou vytvořeny ze skla. Tento materiál většina z nás vnímá s respektem, který se snažím maximálně potlačit.
Zde na první pohled nevnímáme v díle napětí, emoci jak bývá zvykem, ale sami ji vytváříme.
Pomocí vlastní síly, která rozpohybuje objekty, určujeme kresbu světla, kterou lze zachytit pomocí fotoaparátu.


Foto: Filip Švácha