Mystery cube

(návrh korporátních předmětů pro firmu Bomma)


Jedná se o strojně lisované objekty z olovnatého křišťálu, které korespondují s unikátní technologii firmy Bomma s.r.o..
Jednotlivé tvary jsou k sobě příbuzné a využívají vlastností tohoto typu skla, především optiku. Samotná krychle a kvádr jsou napasovány do sebe, čímž jsem chtěla vyjádřit reakci hladiny, v tomto případě, skloviny na tlak druhého předmětu, tedy například skleněného kvádru.
Vznikají dvě samostatné kolekce po třech kusech.

1. ukazuje propadlou hladinu, kterou jsem následně prodloužila pomocí jednoduchých geometrických ploch k hranám objektu.

2. zobrazuje opak, tedy hladinu vzedmutou, tato kolekce výborně spolupracuje s technologií firmy, lisovaných sklářských výrobků
EN